G'Miu Nyima-Nying aka Miri

Miri je poloviční sestra Chanelky, mají stejného tátu - Waterley Tuxedo. 

G'Miu Nyima Nying - Junior šampion ČR, 3xBOJ, 5xCAC, 1xCWC, 1x r CACIB, BOS

Zdraví - HD - A, PL - 0/0, ED - 0/0, DNA test - PLL, NCL - clear, RCD 4, PRA 3 - clear